03 fs120ar
JUBILEUMS­REGATTAEN BLÅSTE BORT

26.06.17. Tekst Tore Marthinsen. Foto Eli Ulriksen. Flere bilder her

Søndagens regatta som skulle markere Færder Seilforenings 120-årsjubileum blåste bokstavelig talt bort, og måtte avlyses på grunn av kuling.

Jubileet ble likevel markert i forbindelse med en hyggelig sammenkomst søndag ettermiddag. Alle seilerne som skulle deltatt i regattaen var til stede sammen med tilskuere og mange andre interesserte. Ordfører Bente Bjerke var også på plass sammen med tidligere ordfører Egil Jahre.

14 fs120arUlf Ulriksen som var dagens regattasjef ønsket velkommen og ga ordet til lederen i Færder seilforening, Tore Marthinsen, som foretok et historisk tilbakeblikk fra stiftelsen på St. Hansdagen 24. juni 1897 og fram til dagens runde tall. Han var blant annet innom tradisjonsrike regattaer, viktige hendelser og begivenheter, små og store seilprestasjoner av foreningens medlemmer, samt Færdersnekkas betydning som tradisjonsbærer og lokalt kystkulturelt samlingspunkt. Mange av foreningens ildsjeler og nøkkelpersoner opp gjennom årene ble også omtalt; slik som stifterne Severin Evensen og Olaf Andreassen, båtbyggerne Hans Jansen og Alf Andreassen, bevaringsentusiastene Gert Morgenstierne, Per Olaf Lia og Svein Hermansen, verdensmesterne Espen Torgersen, Nils Kr. Jansen og Espen Stokkeland, samt klubbens første NM-medaljevinnere Sigvard Schøning-Olsen og Kjell Aarø. Den eldste eksisterende Færdersnekka i bruk (FS 9, bygget i 1937 og 80 år i år) lå også ved brygga, og skulle deltatt i regattaen.

15 fs120arOrdfører Bente Bjerke framhevet i sin hilsen blant annet dugnadsånden som i alle år har preget seilforeningen og som foreningens klubbhus og bryggeanlegg i Sandesund er et eksempel på. Hun poengterte også at Færder Seilforening er en av kommunens største idrettsforeninger og at FS ofte markerte seg i saker som berører idrett og frivillighet i kommunen, samtidig som hun ga ros til arbeidet foreningen utfører med å bevare Færdersnekka som lokal kystkulturell kulturbærer. Et poeng som også Tore Marthinsen hadde påpekt gjennom det faktum at Tjøme kommune faktisk er en av de få kommuner i landet som med tyngde kan hevde å ha en egen genuin og lokal båttype.

Ordføreren avsluttet med å overrekke en sjekk på kr. 6.000 til jubilanten som bidrag til det viktige arbeidet foreningen utfører med bevaring av Færdersnekka.

09 fs120ar
Arrangementet ble avsluttet med premieutdeling for lørdagens seilas – som ble vunnet av FS 17 med Erik Holter som rormann. Alle påmeldte til søndagens jubileumsregatta fikk for øvrig en spesiell jubileumspremie til tross for at seilasen måtte avlyses.

Resultatliste lørdag:

FS 17 – Erik Holter

FS  2 – Stein Knardahl

FS 43- Arnt Erik Holter

FS 36 -  Espen Torgersen

FS 35 – Helmer Amdahl

FS 19 – Tore Marthinsen

FS 39 – Trond Aas

FS 15 – Gunnar Fredriksen

FS  9- Sissel karlsen