fs19og2A
FS 19 Toff vant foran FS 2 krabben begge dager i helga.

22.-23.juli:
Rekorddeltakelse i Yngling, labert i Færdersnekke
24.07.17 Tekst Tore Marthinsen. Foto Kjell Aarø.

 

Siste helgs kappseilaser var preget av rolig vind, utfordrende strømforhold og meget god deltakelse i Ynglingklassen. I Færdersnekkeklassen var det imidlertid betydelig lavere deltakelse enn vanlig; kun 4 snekker stilte til start. Noe av årsaken er trolig feriefravær blant mange av snekkeseilerne, men det er også en del snekkeeiere som dessverre viser liten interesse for våre arrangementer og for det arbeidet som utføres for å bevare Færdersnekka som en ekte tradisjonsbåt med sterk lokal forankring og identitet. Deltakelse i kappseilasene vil være en synlig måte å støtte opp om dette arbeidet på.

Desto mer gledelig er det at arbeidet til ivrige ynglingseilere for å øke deltakelsen i klassen begynner nå å gi resultater. Med hele 9 startende båter på søndag er dette det høyeste antallet på flere år. Det ligger mange Ynglinger i brygger og bøyer rundt på øyene, og målet er å få aktivisert flere av disse i regattasammenheng. I arbeidet med å bygge opp klassen igjen lokalt spiller entusiaster som bl.a. Tom Mortensen og Johan Sohlberg en svært viktig rolle. FSs egen Espen Stokkeland er også delaktig i dette. Arbeidet som nå utføres er noe som styret i FS verdsetter høyt og selvfølgelig vil støtte opp om, bl.a. ved utlån av Seilbua til sosiale arrangementer, slik det var etter seilasen på lørdag. Svær vellykket, med god deltakelse og fin stemning. Virkelig noe å bygge videre på.

Både lørdagens og søndagens kappseilaser foregikk i området mellom Sandø og Bustein. Mens det var til dels tett mellom båtene i Ynglingklassen, var det stor spredning blant Færdersnekkene. I Yngling vant Tom Mortensen på lørdag og Kristoffer Olsen på søndag, mens Tore Marthinsen vant i Færdersnekke begge dager.

RESULTATER:

Lørdag:

Yngling:
Nr. 1 Y-349 Tom Chr. Mortensen
Nr. 2 Y-243 Anders Wikborg
Nr. 3 Y-416 Johan Sohlberg
Nr. 4 Y-54 Ole Simensen

Færdersnekke
Nr. 1 FS 19 Tore Marthinsen
Nr. 2 FS 2 Stein Knardahl
Nr. 3 FS 36 Espen Torgersen
Nr. 4 FS 17 Hanko van Rooyen

Killing
Nr. 1 Paal Haugaard

Søndag:

Yngling:
Nr. 1 Y-410 Kristoffer Olsen
Nr. 2 Y-349 Tom Chr. Mortensen
Nr. 3 Y-266 Anders Formo
Nr. 4 Y-416 Johan Sohlberg
Nr. 5 Y-54 Ole Simensen
Nr. 6 Y-243 Anders Wikborg

Færdersnekke
Nr. 1 FS 19 Tore Marthinsen
Nr. 2 FS 2 Gunnar Serck-Hanssen
Nr. 3 FS 36 Espen Torgersen
Nr. 4 FS 38 Trond R Aas