bustein 2017B
FS 19 TOFF BEST I JUBILEUMS­SESONGEN


27.08.17. Tekst Kjell Aarø. Foto Eli Ulriksen.

FS 19 Toff, Tore Marthinsen, vant årets sammenlagt foran FS 17 Laffen, Erik Holter etter at FS 17 hadde ledet sammenlagt fram til siste regatta. På de neste plassen fulgte FS 2 Krabben, Gunnar Serck-Hanssen og FS 36 Bris, Torgersen/Torgersen. Det skilte kun 4 poeng mellom disse fire snekkene. FS 2 og FS 19 deltok i alle regattaene.

bustein 2017A

Fra starten av årets Busteinløp.

En av årets 10 terminfestede regattaer måtte avlyses pga for mye vind, men ble erstattet med en ekstraseilas 15.7., slik at det likevel ble 10 gjennomførte regattaer. Ved 10 regattaer kan de to dårligste resultatene trekkes fra. Deltakelsen har variert mye. Best deltakelse var det i sesongåpningen 24.6. og i sommerregattaen med 9 snekker, og svakest siste helgen i juli med kun 4 snekker til start. Derimot var det bedre deltakelse i Mannskapsregattaen enn de siste årene. I alt 12 forskjellige Færdersnekker har deltatt i løpet av sesongen, og dette er likt med de siste par årene. Bedre deltakelse i Ynglingklassen enn på mange år, gjør at vi alt i alt er rimelig godt fornøyd med sesongen. En spesiell honnør til noen ivrige Ynglingseilere som virkelig har stått på for å øke deltakelsen i klassen. Det er også verd å merke seg at i snekkeklassen var det med 2 snekker som ikke deltok i fjorårssesongen, mens to av fjorårets deltakere ikke var med i år. Arbeidet med å bevare Færdersnekkeklassen som en viktig lokal båtklasse og kulturbærer går videre; deltakelse i foreningens arrangementer er derfor et viktig bidrag til dette. Flere detaljer og oppsummeringer vil komme i årsberetningen i forbindelse med årsmøtet. For å se sammenlagt listen gå til resultater