aarsmote
Årsmøte 2017

03.11.17. Tekst Kjell Aarø

Årsmøtet ble holdt på Seilbua fredag 27. oktober med 22 personer tilstede, hvorav 20 stemmeberettigede medlemmer. Tore Marthinsen, Espen Torgersen og Erlend Fredriksen ble gjenvalgt som hhv leder, styremedlem og varamedlem, mens Eli Ulriksen ble ny sekretær etter Caspar Rieber-Mohn. Nytt varamedlem ble Helmer Amdahl.

 

Den fyldige årsberetningen viser et høyt aktivetsnivå, og det framgår bl.a. at sesongen har vært gjennomført etter noenlunde samme opplegg som de siste par årene, at oppslutningen i Færdersnekkeklassen ligger temmelig stabilt og at deltakelsen i Ynglingklassen har vært den høyeste på mange år. Foreningens 120-års jubileum ble markert med et eget arrangement 25. juni hvor bl.a. ordføreren på Tjøme deltok. En egen avdeling på sommerens utstilling på Hvasser kystmuseum (loshuset) var også viet jubileet. Samarbeidet med Lindhøy skole om bruk av foreningens tre Meginjoller i opplæringen er stadig i godt gjenge. Seilforeningen er imidlertid overrasket over at Tjøme ungdomsskole fortsatt ikke benytter seg av tilbudet - som er gratis for skolene. Regnskapet ble gjort opp med et overskudd i underkant av kr. 40.000.

Et innsendt forslag om å legge til rette for at andre (forskjellige) båttyper kunne delta i enkelte av våre regattaer etter handicap-beregning - fikk ikke tilslutning. Hovedsaklig begrunnet med for store utfordringer knytta til bemanning av regattakontor/startpersonell. Styret fikk ellers nødvendige fullmakter til å arbeide videre med spørsmål knytta til anskaffelse av ei Færdersbekke for videre utlån til interesserte.

Hele årsmeldingen kan du lese her. Link til regnskapet finner du her. Budsjett for 2018 kan leses her.