kronprinsparet
Kongelig besøk
06.08.18 Tekst Eli Ulriksen. Foto Jan Kåre Ness.

Kongelig besøk med deltagelse i programmet av Færdersnekker:

Kronprinsparet avlegger Færder kommune et besøk 5. september, og Færder Seilforening er blitt anmodet om å bidra i det offisielle programmet.

De kongelige ankommer med KS Norge sjøveien, fra Horten og gjennom Husøysundet, for så å ankre opp på Træla. Derfra transporteres de kongelige til land, og det blir arrangement i Rosanesparken. Planen er å møte kongeskipet med snekkene og Megin joller. Seilforeningen skal også stille med informasjonsstand i Rosanesparken, og det er satt av tid for besøk på standen. Dette er en flott anledning til å vise frem båtene og formidle den kystkulturelle historien færdersnekkene er del av. Vi håper så mange snekker som mulig kan delta.