pokalvinnere 2018
Fra venstre pokalvinnerne Tore Marthinsen (FS 19), Erik B. Holter (FS 31) og Gunnar Serck- Hanssen (FS 2)

Årsmøte i Færder Seilforening

25.10.18 Tekst Eli Ulriksen.

Det ble avholdt årsmøte på Seilbua 19. oktober med 19 medlemmer/stemmeberettigede til stede.
Det ble valgt ny nestleder, Tom Christian Mortensen, fordi Arnt Erik Holter ikke ønsket gjenvalg. Kasserer Gunnar Fredriksen og styremedlem Ingar Gjertsen ble gjenvalgt. Styremedlem Sissel Karlsen og varamedlem Helmer Amdahl ønsket ikke gjenvalg og ble erstattet av henholdsvis Trond Jensen og Wiggo Ryhjell.
Etter årsmøtet har styret derfor følgende sammensetning: Tore Marthinsen (leder), Tom Christian Mortensen (nestleder), Gunnar Fredriksen (kasserer), Eli Ulriksen (sekretær), Espen Torgersen, Ingar Gjertsen, og Trond Jensen (styremedlemmer), Erlend Fredriksen og Wiggo Ryhjell (varamedlemmer).
Oppslutningen om regattaene var høyere denne sesongen enn de siste årene, både når det gjelder Færdersnekker og ikke minst i Ynglingklassen, som i de siste årene har hatt økende deltagelse. Samlet sett har 134 båter stilt til start, mot 113 i 2017.
Seilforeningen er også aktiv på andre områder enn å arrangere regatta: Samarbeidet med skolene i kommunen om et opplegg knyttet til sjø, båtliv og seiling er i god og stabil drift. Skolene står for det pedagogiske opplegget, mens Færder Seilforening bidrar med tre Meginjoller (opplæringsbåter) og bruk av anlegget i Sandøsund.
Videre har FS deltatt i ulike arrangementer i kommunen, som «Sandøsunddagen», «Frivillighetsmessa» og ved utstilling på Hvasser Kystmuseum. Færder Seilforening var også én av fem foreninger invitert av Færder kommune til å ha stand på åpent arrangement i Rosanesparken i forbindelse med kronprinsparets besøk i kommunen 5. september. FS stilte i tillegg til å ha stand, også opp med Færdersnekker og Meginjoller på sjøen for å møte kongeskipet.

Ynglinggruppa i FS sendte inn forslag til årsmøtet som omfattet 6 punkter. Følgende ble vedtatt:
1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å drøfte mulig gjennomføring av autostart av regattaene i juli. Dette forutsetter testing av systemet i juni. Sikkerhet må følges opp med bemannet følgebåt.
2. Mht spørsmål om fastsettelse av ideell tid for en regatta; Det fastsettes ideell tid på 2 timer. Ordningen evalueres etter sesongen 2019.
3. Avkorting av regatta: Årsmøtet er av en oppfatning av at dette dekkes opp av alminnelige seilingsregler, sett i forhold til maksimaltid på 4 timer; Presisering av muligheter og bevisstgjøring av de ansvarlige vektlegges.
4. Nye, korte løp ønskes, sett i forhold til ideell tid, pkt.2. Årsmøtet støtter styret i at det er utarbeidet nylig utarbeidete løp/kart, men at eventuelle nye løp kan utarbeides dersom erfaring tilsier det, alternativt kan klassene seile ulike løp.
5. Styret er positive til å innføre elektronisk påmelding, og årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede dette videre.

6. Endring av regattastart lørdager. Årsmøtet har ved avstemming valgt følgende: Normalt start kl. 13.00, inkludert kortbaneregatta. Bustein rundt har start kl. 11.00.
Som del av årsmøtet, ble det delt ut premier knyttet til årets seilaser. Sammenlagtvinner i årets sesong var Erik B. Holter i båt FS 31.

 

(Linker til årsmelding, regnskap og budsjett).