arsmotesaker 2019 1a
Årsmøtet/årsmøtepapirer.

Vi minner om, og ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet fredag 25. oktober kl. 19:00 på Seilbua. Forslag/dokumenter til årsmøtet er tilgjengelige her.