toreogtrine

Årsmøtet i FS har vært avholdt
28.10.19 Tekst og foto eli Ulriksen.

Avtroppende leder, Tore Marthinsen, ble utnevnt til æresmedlem etter 10 år som leder og mange flere i ulike verv. Påtroppende leder, Trine Øyen, ble foreningens første kvinnelige leder.

 Det nye styret ser slik ut: Leder Trine Øyen, nestleder Tom Christian Mortensen, kasserer Gunnar Fredriksen, sekretær Lise Horntvedt, styremedlemmer Espen Torgersen, Ingar Gjertsen og Trond Jensen, varamedlemmer Wiggo Ryhjell og Turid Bomnæs Lotherington.

Sammenlagtvinnerne etter årets sesong ble delt ut for Færdersnekker og Yngling. Vinnerne var henholdsvis FS 36; Espen Torgersen/Jon Aksel Torgersen og NOR 413; Erik B. Holter.

Link til:

Årsmelding
Regnskap
Budsjett