fsb3 1 resize

FS 3B Busse
16.04.20 Tekst Kjell Aarø

I første halvdel av forrige århundre deltok til tider også Færdersnekker klasse B i regatta. Disse var noe mindre enn slik vi kjenner Færdersnekkene i dag. Det kunne være opptil 4-5 båter til start. FS 3B Busse eksisterer fortsatt og befinner seg på Oslofjordmuseet i Asker. 
Vi har nå fått i hende nye opplysninger om denne båten, og lagt den til i snekkeregistret. Se: FS 3B Busse
O
pplysningene kommer fra masterstudent Jon Carlstedt Tønnesen, Oslofjordmuseet og Alf Andreassens bygggebok.