fs20 4
FS 20 Honor III kommer tilbake på vannet - som utlånsbåt
28.04.20 Tekst Arne Huser

TRENGER SEIL!

fs20 restaureringVi startet rehabileringen av FS20 Honor III tidligere enn planlagt pga. koronakrisen og nå nærmer det seg sjøsetting. Det var tanker om å bestille nye seil, men de ble skrinlagt da dollarkursen føyk i været. Båten blir i sommer stort sett en båt det er mulig å låne eller være med i som mannskap.

Undertegnede sammen med Kåre Wahlqvist og Dag Augheim, begge tidligere eiere, ser verdien i å bevare Færdersnekka. Det mangler en del utstyr, og siden dette er et non profitt prosjekt hvor vi dekker kostnadene, så håper vi noen kan låne/gi oss brukbare seil for kommende sesong.