aarsmote
01.10.20

Årsmøtet er fastsatt til fredag 30. oktober kl 19.00 på lokalet.

Se inkallingen her

Årsmøtepapirer her