arsmote

Årsmøtet ble avholdt 30. oktober

23.november 2020

Årsmøtet ble i år, på grunn av Covid- 19 og behovet for større plass, avholdt på Lokalet på Hvasser. Oppmøtet var uvanlg godt og det var mange saker på sakslisten. For øvrig henvises det til referatet.

Årsmøtereferat

Årsmelding

Regnskap

Budsjett