Terminliste 2020

Regattaene er åpne for alle klasser. Påmelding før start.

20. juni kl. 13.00 - Åpningsregatta, alle klasser. Vandrepremie Færdersnekke: Larvikpokalen.

21. juni kl. 13.00 - St. Hans regatta, alle klasser. Vandrepremie Færdersnekke: Erling Fredriksens minnepokal. (Seile inn/ut Kilen hvis mulig)

04. juli kl. 13.00 - Alf Andreassens minneregatta. Del 1, alle Klasser. Vandrepremie Færdersnekke: Alf Andreassens minnetrofe.

05. juli kl. 13.00 - Alf Andreassens minneregatta. Del 2, alle Klasser. Vandrepremie Færdersnekke: Alf Andreassens minnetrofe.

11.juli kl.13.00 - Sommerregatta, alle klasser. (Men teller ikke i års-sammenlagt for FS-klassen)

12. juli kl. 11.00 - Sandesundregatta4 alle klasser.Kortbane, (2 seilaser), Mannskapspremiering. Vandrepremie Færdersnekke: Sandesundpokalen.

18. juli kl. 13.00 - Kortbaneregatta, alle klasser. (2 seilaser) Vandrepremie Færdersnekke: Fredhøis vandrepokal. 
Påmelding her

19. juli kl. 13.00 - Sommerregatta - Hvasser og Brøtsø rundt, alle klasserVandrepremier Færdersnekke: Røssesundpokalen, Larvikpokalen, Fredhøis vandrepokal.
Påmelding her

25. juli kl. 13.00 - Sommerregatta, alle klasser. (Men teller ikke i års-sammenlagt for FS-klassen)
Påmelding her

26. juli kl. 13.00 - Sommerregatta, alle klasser. (Men teller ikke i års-sammenlagt for FS-klassen)
Påmelding her

01. aug. kl. 13.00 - Mannskapsregatta FS, (ord. regatta øvrige klasser), alle klasser. Vandrepremier Færdersnekke:
Påmelding her

02. aug. kl. 13.00 - Høstregatta. Alle klasser. Vandrepremier Færdersnekke: Holtekjærtrofeet (Seile til Herbergbåen om mulig), Larvikspokalen.
Påmelding her

15. aug. kl. 11.00 - Bustein rundt. Mannskapspremiering. Kun kjølbåter. Vandrepremie Færdersnekke: Busteinpokalen
Påmelding her

16. aug. kl. 11.00 - Reservedag Bustein rundt.

Merknader

1. Alle regattaer legges opp til en «idealtid» på to timer. Kan forkomme at Yngling og Færdersnekke seiler ulikt løp.

2. Merk starttid markert i gult

4. 12. juli.: «Sandøsund-dagen» = fellesarrangement i Sandesund sammen med andre foreninger mv., bl.a. bryggebasar og Elias-båter. Merk start kl 11.

5. Medlemmer oppfordres til å nytte Seilbua til ”spontane  samlinger” på fredager. Meld fra til styret.