Presentasjon av Færdersnekkene

Færdersnekkene slik de fremstår i dag er bygget i drøyt 40 eksemplarer. De første allerede på 1920 tallet. Den eldste aktive snekka, FS 9, er bygget i 1937. Den foreløpig nyeste, FS 44, ble sluttført i 2014. 

På disse sidene presentere vi hver og en av dem i tekst og bilder.