Mannskapspokalen av 2014 (Evigvandrende)


Pokalen er gitt av Eckbos legat

Statutter:(Utarbeidet i samarbeid med Eckbos legat, og vedtatt av styret i FS 14.10.2014)

Mannskapspokalen av 2014 skal være til oppmuntring for dem som seiler som mannskap i Færdersnekkeklassen, og som normalt ikke seiler som rormenn i Færdersnekke.
Det seiles om trofeet en gang hver sommer, fortrinnsvis i august.

Pokalen er evigvandrende og skal gå så lenge det er plass til gravering. Trofeet tilfaller deretter Færder Seilforening.

For å få napp i pokalen, må vedkommende:
A) ha seilt som mannskap i Færdersnekke ved minst 1 regatta arrangert av Færder seilforening tidligere i sesongen.
B) ikke ha vært rormann i Færdersnekke ved mer enn 2 regattaer arrangert av Færder seilforening tidligere i sesongen.

Pokalen graveres på baksida med: Årstall, FS nr., og navn på rormann.

 2014  FS 43 Live Arnt Erik Holter
 2015  FS 32 Juno Natalie Gjertsen
 2016  FS 42 Tellef Ivar Næssø
 2017  FS 19 Toff Kjell Aarø
 2018  FS 31 Lis Gunnar Velten