Gjeldende pokaler

 Færdersnekke

Gitt av

År

Vinnere 2022

Larvik-pokalen Gustav Winter Sørensen  1972 FS 19 Toff Tore Marthinsen
Holtekjærtrofeet Kaare Otterstad 1997 FS 19 Toff Tore Marthinsen
Sandesundpokalen   1985 FS 17 Laffen Erik B. Holter
Fredhøis vandrepokal Fred A. Fredhøi 1972 FS 19 Toff Tore Marthinsen
Erling Fredriksens minnepokal Tjømø sjømannforening 2001 FS 19 Toff Tore Marthinsen
Alf Andreassens minnetrofe Færder seilforening 1992 FS 17 Laffen Erik B. Holter
Busteinpokalen (FS 17 til odel og eie 2022) Eckbos legater 2002  FS 17 Laffen Erik B. Holter (til odel og eie)
Mannskapspokalen Eckbos legater 2014 FS 17 Laffen Gunnar Velten
Røssesundpokalen Arnt O. Jansen 2017 FS 37 Tora I Kåre Wahlquist
Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39