Holtekjærtroféet av 1997 (Evigvandrende) Trofeet er satt opp av Kåre Otterstad til minne om foreningens beste rormann gjennom alle tider, Gert Morgenstierne.
Trofeet er en 170 mm skipsklokke i bronse, montert på en fot av mahogny.
Vandretrofeet skal gå så lenge det er plass til navn på navneplaten, og skal deretter tilfalle foreningen.
For å få flere regattaer i farvannet nordover Holtekjærkilen, ønskes løpet å gå nordover fra Sandøsund, og, dersom forholdene tillater det, ha vendemerke Herbergbåen utenfor Mågerøodden. 
Løpet fastsettes ellers av foreningen.
 
1997 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
1998 FS 22 Thurill Jytte K. Hansen
1999 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
2000 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2001 FS 24 Ert Egil Fredriksen
2002 FS19 Toff Tore Marthinsen
2003 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2004 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2005 FS 20 Anne Geir Gjertsen
2006 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2007 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2008 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2009 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2010 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2011 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2012 FS 20 Anne Kåre Wahlqvist
2013 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2014 FS 43 Live Trond Jensen
2015 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2016 FS 42 Tellef Erik Holter
2017 FS 36 Bris Espen Torgersen
2018 FS31 Lis Erik B. Holter
2019 FS 2 Krabben Anikken Elle
2020 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hansen
2021 FS 20 Honor III Erik Holter
2022 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2023 FS 2 Krabben Bjarne Van Der Linden
Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39