Sandesundpokalen av 1985 (Evigvandrende)
 
  1. Pokalen skal være evigvandrende i Færdersnekke klassen.
  2. Sammenlagt over 2 dager.
    Tilføyelse i styremøte 18.10.93: Det olympiske system med følgende tillegg: Dersom to eller flere båter fortsatt står likt, avgjøres innbyrdes plassering av resultatene for disse båtene i den siste seilasen.
  3. Fast løp med mulighet for avkorting
1985 FS 25 Lille Eveline Gunnar Krogholm
1986 FS 22 Thurill Olaf S. Hansen
1987 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1988 FS 38 Kristin Otto Otterstad
1989 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1990 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1991 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1992 FS 12 Styggen Olaf Engelhartsen
1993 FS 38 Maja Sverre Larsen
1994 FS 29 Fair Lady per Olaf Lia
1995 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
1996 FS 15 Frøy Gunnar Fredriksen
1997 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
1998 FS 14 Hai II Kåre Wahlquist
1999 FS 40 Janine Tom Ivar Iversen
2000 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2001 FS 35 Futt Bjørn Aslakasen
2002 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2003 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2004 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2005 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen / Espen Torgersen
2006 FS 20 Anne Geir Gjertsen
2007 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2008 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2009 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2010 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2011 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2012 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2013 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2014 FS 12 Styggen Olaf Engelhardsen
2015 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2016 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2017 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2018 FS 31 Lis Erik B. Holter
2019 FS 37 Tora I Aleksander Huser
2020 FS 37 Tora I Arne Huser
2021 FS 37 Tora I Arne Huser
2022 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2023 FS 17 Laffen Erik B. Holter
Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39