Mannskapspokalen av 2014 (Evigvandrende)


Pokalen er gitt av Eckbos legat

Statutter:(Utarbeidet i samarbeid med Eckbos legat, og vedtatt av styret i FS 14.10.2014)

Mannskapspokalen av 2014 skal være til oppmuntring for dem som seiler som mannskap i Færdersnekkeklassen, og som normalt ikke seiler som rormenn i Færdersnekke.
Det seiles om trofeet en gang hver sommer, fortrinnsvis i august.

Pokalen er evigvandrende og skal gå så lenge det er plass til gravering. Trofeet tilfaller deretter Færder Seilforening.

For å få napp i pokalen, må vedkommende:
A) ha seilt som mannskap i Færdersnekke ved minst 1 regatta arrangert av Færder seilforening tidligere i sesongen.
B) ikke ha vært rormann i Færdersnekke ved mer enn 2 regattaer arrangert av Færder seilforening tidligere i sesongen.

Pokalen graveres på baksida med: Årstall, FS nr., og navn på rormann.

2014 FS 43 Live Arnt Erik Holter
2015 FS 32 Juno Natalie Gjertsen
2016 FS 42 Tellef Ivar Næssø
2017 FS 19 Toff Kjell Aarø
2018 FS 31 Lis Gunnar Velten
2019 FS 19 Toff Kjell Aarø
2020 FS 19 Toff Kjell Aarø
2021     Ingen startet pga. mye vind
2022 FS 17 Laffen Gunnar Velten
2023 FS 19 Toff Kjell Aarø

 

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39