Busteinpokalen av 2002 (5 napp)
 
Pokalen er gitt av Eckbos Legat.
Pokalen skal også deles ut dersom kun én regatta er gjennomført.
  1. Pokalen seiles om i Færdersnekkeklassen - første gang 31. august 2002.
  2. Pokalen skal seiles om i et løpet "Bustein Rundt" (ordinært seiles to separate regattaer med rangering etter sammenlagt resultat i dette løpet).
  3. Pokalen vinnes av den båten som har best resultat etter to regattaer. Ved poenglikhet er innbyrdes resultat i andre regatta utslagsgivende.
  4. Pokalen skal følge båten, og skal graveres med årstall, seilnummer og navn på rormann. Graveringskostnader dekkes av vinneren.
  5. Den båt som først får 5 napp i pokalen, vinner den til odel og eie.
  6. Styret i Færder Seilforening fastsetter hvert år gjennom terminlisten hvilken dag pokalen skal settes opp.
  7. Den årlige vinneren av Bustein Rundt tildeles en miniatyrpokal som synlig bevis på et napp i Busteinpokalen. Miniatyrpokalene er også gitt av Eckbos legater.
 
2002 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2003 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2004 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2005 FS 20 Anne Geir Gjertsen
2006 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen / Espen Torgersen
2007 FS 20 Anne Geir Gjertsen / Kåre Wahlqvist
2008 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2009     Ikke seilt pga. mye vind
2010 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2011 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2012 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2013 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2014 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2015 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2016 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2017 FS 2 Krabben Stein Knardahl
2018 FS 2 Krabben Serck-Hanssen/Knardahl
2019 FS 37 Tora I Gunnar Fredriksen
2020 FS 37 Tora I Arne Huser
2021 FS 37 Tora I Arne Huser
2022 FS 17 Laffen Erik B. Holter som med 5 napp vinner den til odel og eie
Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39