Larvik-pokalen av 1972 (Evigvandrende)

  1. Pokalen som er en gave til Færder seilforeningfra hr. Gustav Winter Sørensen, Larvik, skal seiles om i klasse A Færdersnekke
  2. Pokalen vinnes til odel og eie av den som først får 5 napp i pokalen.
  3. Hvert napp er beste båt sammenlagt etter følgende tre bestemte seilaser hver sesong,nemlig; a) St. Hans regattaen. (evt. sesongens første regatta). b) Røssesundseilasen (Sommerregattaen). c) Sesongens siste seilas. (Høstregattaen).
  4. Pokalen seiles om første gang i 1973.
  5. Statuttene er bestemt av giveren i samarbeid med FS.

NB. Giveren ønsket senere pokalen evigvarende! Retningslinjer om en slik overganger er gitt i styrevedtak 17.1.76. Jfr. dette vedtak før pokalen deles ut til odel og eie.

1973 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1974 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1975 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1976 FS 29 Fair Lady Gert Morgenstierne
1977 FS 30 Uræd II Svein Hermansen
1978      
1979 FS 31 Lis Gert Morgenstierne.Han fikk dermed Larvik-pokalen til odel og eie.
Han satte pokalen opp igjen, men da som evigvarende, etter forslag fra giveren på gen. fors i 1975,
og etter styrets premisser , som er anført på side 192 i styreprotokollen.
1980 FS 25 Lille Eveline Gunnar Krogholm

1981

FS 25

Lille Eveline

Gunnar Krogholm

1982

FS 31

Lis

Gert Morgenstierne

1983

FS 31

Lis

Gert Morgenstierne

1984

     

1985

FS 32

Juno

Arnt Oddvar Jansen

1986

FS 31

Lis

Gert Morgenstierne

1987

FS 31

Lis

Gert Morgenstierne

1988

FS 35

Futt

Espen Rasmussen

1989

FS 29

Fair Lady

Per Olaf Lia

1990

FS 31

Lis

Gert Morgenstierne

1991

FS 25

Lille Eveline

Gunnar Krogholm

1992

FS 24

Ert

Egil Fredriksen

1993

FS 18

Guri

Geir Øyen

1994

FS 15

Frøy

Gunnar Fredriksen

1995

FS 31

Lis

Bredo Morgenstierne

1996

FS 35

Futt

Espen Rasmussen

1997

FS 32

Juno

Arnt Oddvar Jansen

1998

FS 32

Juno

Arnt Oddvar Jansen

1999

FS 32

Juno

Arnt Oddvar Jansen

2000

FS 32

Juno

Nils Kristian Jansen

2001

FS 12

Styggen

Olaf Engelhartsen

2002

FS 25

Magga

Dag Schøning-Olsen

2003

FS 25

Magga

Dag Schøning-Olsen

2004

FS 32

Juno

Nils Kristian Jansen

2005

FS 32

Juno

Nils Kristian Jansen / Espen Torgersen

2006

FS 20

Anne

Geir Gjertsen

2007

FS 43

Live

Arnt Erik Holter & Co.

2008

FS 2

Krabben

Gunnar Serck-Hanssen

2009 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2010 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2011 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2012 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2013 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2014 FS 36 Bris Espen Torgersen
2015 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen - Geir Gjertsen
2016 FS 36 Bris Espen Torgersen
2017 FS 36 Bris Espen Torgersen
2018 FS 31 Lis Erik B. Holter
2019 FS 36 Bris Espen Torgersen
2020 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2021 FS 20 Honor III Emil schøning-Olsen / Erik Holter
2022 FS 19 Toff Tore Marthinsen

 

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39