gunnar s h10.11.20
Gunnar Serck-Hanssen ble utnevnt til æresmedlem av Færder Seilforenings på årsmøtet. Etter mange år som aktiv seiler og medlem av foreningen.

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39