Dåp og sjøsetting

Tekst: Dag Schøning-Olsen

De nye Megin-jollene "Anna" og "Lovise" er nå døpt i Sandøsund – i sprudlende Farris.
Om barn og unge på Tjøme ikke mestrer seiling fra før, skal de iallfall få muligheten til å lære det nå.

Med måkeskrik, lett bris, sol fra blå himmel, og mer enn 270 fremmmøtte kunne rammen rundt Færder Seilforenings dåp og lansering av Megin ro- og seiljolle-prosjekt, for barn og unge i kommunen, lørdag 18. april knapt vært bedre.

De to nye Meginjollene ble sjøsatt med hjelp fra krana til Sandøsund Båtforening etter at Gudmor; 11 år gamle Rebecca Waksvik Andreassen, hadde høytidelig døpt de to jollene "Anna" og "Lovise" med en flaske Farris-vann.

Store økonomiske bidrag muliggjorde prosjektet. Disse to flotte jollene har Færder Seilforening anskaffet med generøse midler fra bla. Sparebankstiftelsen, og Eckbos legat. Uten disse bidrag ville saken vært mindre realiserbar, fikk vi vite. FS har i sin tur generøst latt de tre skolene i Tjøme kommune disponere båtene i opplæringsøyemed.

– All ære til Færder Seilforening for at de har fått til dette. Disse båtene blir viktige i skolenes arbeid med å formidle basiskunnskaper om adferd på sjøen. Etter kurs i skoleregi vil de bidra vesentlig til at skolebarna kan opptre på en sikker måte og ha glede av sjøen, ble det uttrykt, blant annet fra fungerende rektor ved Tjøme ungdomsskole, Dan Kenneth Pedersen. Initiativtakerne Knut G. Krabbe, Dag Schøning-Olsen og Tore Martinsen var, sammen med Kjell Aarø som er formann i vår 112 år gamle Færder Seilforening, svært fornøyde under seansen. Det er ikke hver dag FS sjøsetter to båter til den nette pris av mer enn 55.000 kroner stykket, og sier "Vær-så-god" til de lokale skoleelevene her ute på øyene. – Vi håper at dette på litt sikt skal bedre rekrutteringen til foreningen, sier FS-gutta med stolthet.

Hvem skal ha ansvaret for opplæringen?
– Vi i FS står til disposisjon, men vi vet at også skolene har ansatte som er dyktige seilere. Dessuten skal seilopplæringen formelt inn i skoleopplegget, opplyste han.
Etter at jollene var sjøsatt, ble de bemannet med elever; 6 i hver båt. Deretter rodd urigget over sundet til vår FS-brygge. Oppførsel i båtene med årebruk, fendere ute, og mye annet underlig, er helt etter vårt hjerte på dette stadiet, sier Knut G. Krabbe. - Dette viser nettopp at behovet for jolle-opplæring absolutt er tilstede, sier han muntert.

Knut har forøvrig vært "primus motor" for prosjektet i disse 15 månedene, og til og med hentet båtene i Danmark med egen bil på tilhenger sammen med kona, Karin Gro eller Kanne som hun kalles blant venner.

Godt fortøyd i FS-brygga ved Bua vår tok formann Kjell ungene imot med velvalgte lykkeønskninger i en fin tale, som ble godt mottatt. Flere av ungene var ivrige og sa at de gledet seg til å beherske seilingen i disse båtene, så dette ville de gjerne ha med foreldre og besteforeldre på.

- Disse båtene skal virkelig brukes hele sommerhalvåret, med vekt på før og etter sommeren, sa Kjell videre.

Den lokale avdelingen av Redningsslskapet var representert med storflagging på skøyta. Daglig leder i Vestfold; Anders Gundersen sa at det skulle bare mangle, for FS er en viktig aktør; foregangsmenn og gode rollefigurer i båtbehandling som de er. (og vi takker så mye for tilliten!). han overrakte 2 stk medlemsskap utsedt til FS; en på hver an jollene som sikrer al form for assistanse gjennom sesongen. Tusen takk igjen, sier vi. Vi håper virkelig vi aldri får bruk for slik assitanse, men det er betryggende å vite at en slik sjøverts forsikring også er på plass.

Det var kaffe, brus, vafler og fiskekaker til alle fremmøtte, noe som ble godt mottatt. At mer enn 120 fiskekaker ble fortært, er vi også glade for, og takk til Fiskeforretningen på Sandøsund ved Runar Østgård for god støtte. Det smakte godt!
Klokka to blåse vi av arrangementet, og firte flagget. men først etter at jollene ble rigget og prøveseilt av unger og voksne. Kompetente skippere i hver sin båt var Geir Øyen og Tjømeskolenes Linn Eve Krogholm.

En stor, velfortjent takk til alle som gjorde denne lørdagen til et herlig minne; i særlig grad Tjømes ordfører, rektorene og alle involverte skolefolk, alle de fremmøtte øyboerne, og ikke minst alle ungene som gledet seg med over de nye Megin-jollene "Anna" og "Lovise".

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39