viktigmelding124.07.22 Tekst Trine Øyen, leder

Presisering angående klassevedtekter Færdersnekke – pkt 2.1 mannskap

Jeg har blitt gjort kjent med at det foreligger noe usikkerhet blant Færdersnekke-seilerne angående antall ombord når det seiles regatta. Jeg henviser til klassevedtektene pkt. 2.1, «Mannskapet kan under regatta ikke overstig 2 mann + rormann, men i tillegg kan det taes med flere barn, til og med det året barnet fyller 14 år».

 

 

 

plakat1

 

seilkurs_optimist_2022.jpgSeilkurs Optimistjolle

Færder seilforening inviterer alle barn og unge i alderen 8-13 år til å delta på seilkurs i sommer.

Invitasjonen finner du her

rossesund 17 1

FÆRDERSNEKKER DU KAN LÅNE OG SENERE OVERTA!
01.06.22 Tekst Arne Huser. Foto Eli Ulriksen

Færdersnekkas Venner har restaurert to flotte Færdersnekker i vinter. Disse ligger nå på vannet og blir ferdige og seilklare fra 15. juni.

startere1STARTVAKT PÅ BUA?

Seilsesongen nærmer seg med stormskritt og vi søker startvakter for sesongen. Vi vil nå sende medlemmene våre et skriv om dette. Det er en hyggelig aktivitet som også er viktig for sikkerheten.

Aktivitetskalender 2022 for Færdersnekker

Aktivitetskalender 2022 for Færdersnekker ligger under menypunktet «Regatta» og er et prøveprosjekt. Vi forsøker å forbedre samholdet i klassen og har derfor satt opp en egen aktivitetskalender. Vi håper både nye og «gamle» snekkeseilere kommer til arrangementene. Utveksling av erfaringer og en god prat på brygga er viktige miljøfaktorer, slik at vi håper mange stiller opp. Det blir en form for påmelding, og viser det seg at det er liten oppslutnings så kan vi gjøre endringer.

VELKOMMEN!
Arne Huser, rekrutteringsansvarlig Færdersnekker