aarsmote
26.09.22
Årsmøtet er fastsatt til fredag 28. oktober kl 19.00 på bua.

Se inkallingen her

Årsmøtepapirer kommer

P9020156FLOTTE FORHOLD UNDER BUSTEIN RUNDT.
Spennende kamp om årets sammenlagtseier.
30.08.22 Tekst: Arne Huser og Tore Marthinsen. Foto: Kjell Aarø, fra 2006.

viktigmelding124.07.22 Tekst Trine Øyen, leder

Presisering angående klassevedtekter Færdersnekke – pkt 2.1 mannskap

Jeg har blitt gjort kjent med at det foreligger noe usikkerhet blant Færdersnekke-seilerne angående antall ombord når det seiles regatta. Jeg henviser til klassevedtektene pkt. 2.1, «Mannskapet kan under regatta ikke overstig 2 mann + rormann, men i tillegg kan det taes med flere barn, til og med det året barnet fyller 14 år».

rossesund 17 1

FÆRDERSNEKKER DU KAN LÅNE OG SENERE OVERTA!
01.06.22 Tekst Arne Huser. Foto Eli Ulriksen

Færdersnekkas Venner har restaurert to flotte Færdersnekker i vinter. Disse ligger nå på vannet og blir ferdige og seilklare fra 15. juni.

imm027.jpgFærder Seilforening 125 år!
15.01.22. Tekst og foto Eli Ulrichsen. Oppdatert 23.03.22

Det er i år 125 år siden Færder Seilforening ble opprettet. Den formelle stiftelsesdatoen 1897 var 24. juni, og årets jubileum vil bli behørig markert med arrangement 24., 25. og 26. juni 2022.
Bildet er fra 100 års jubileet 1997.
JUBILEUMSPROGRAMMET finnes her