startere1STARTVAKT PÅ BUA?

Seilsesongen nærmer seg med stormskritt og vi søker startvakter for sesongen. Vi vil nå sende medlemmene våre et skriv om dette. Det er en hyggelig aktivitet som også er viktig for sikkerheten.

Aktivitetskalender 2022 for Færdersnekker

Aktivitetskalender 2022 for Færdersnekker ligger under menypunktet «Regatta» og er et prøveprosjekt. Vi forsøker å forbedre samholdet i klassen og har derfor satt opp en egen aktivitetskalender. Vi håper både nye og «gamle» snekkeseilere kommer til arrangementene. Utveksling av erfaringer og en god prat på brygga er viktige miljøfaktorer, slik at vi håper mange stiller opp. Det blir en form for påmelding, og viser det seg at det er liten oppslutnings så kan vi gjøre endringer.

VELKOMMEN!
Arne Huser, rekrutteringsansvarlig Færdersnekker

imm027.jpgFærder Seilforening 125 år!
15.01.22. Tekst og foto Eli Ulrichsen. Oppdatert 23.03.22

Det er i år 125 år siden Færder Seilforening ble opprettet. Den formelle stiftelsesdatoen 1897 var 24. juni, og årets jubileum vil bli behørig markert med arrangement 24., 25. og 26. juni 2022.
Bildet er fra 100 års jubileet 1997.
JUBILEUMSPROGRAMMET finnes her

aarsmoteÅrsmøtet ble avholdt 29. oktober 2021.

Se vedlagte dokumenter.

Årsmelding
Årsmøtereferat
Regnskap
Budsjett