Røssesundpokalen av 2017 (3 napp) min. 10 år

Pokalen er satt opp av Arnt O. Jansen i 2017.

  1. Pokalen seiles om i Færdersnekkeklassen - første gang i 2017.
  2. Pokalen skal seiles om i ”Røssesundløpet”, fortrinnsvis i forbindelse med Sommerregattaen.
  3. Pokalen skal seiles om i minimum 10 år (=minimum 10 gjennomførte regattaer).
  4. Pokalen vinnes av den båten som da har flest napp - dog minimum tre.
    Dersom to eller flere båter står med likt antall napp etter 10 år, tilfaller pokalen den båt som får lavest sum ved å legge sammen årstallene for de årene pokalen ble vunnet.
    Ved evt. fortsatt poenglikhet vinner den av de båter som har lik poengstatus etter 10 års perioden, og får den innbyrdes beste plassering i påfølgende gjennomførte Røssesundseilas (sommerregattaen).
  5. Pokalen skal følge båten.
  6. Pokalen skal graveres med årstall, seilnummer og navn på rormann. Graveringskostnader dekkes av vinneren.
 
2017 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2018 FS 31 Lis Erik B. Holter
2019 FS 36 Bris Espen Torgersen
2020 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2021 FS 20 Honor III Emil Schøning-Olsen
2022 FS 37 Tora I Arne Huser
2023 FS 17 Laffen Erik. B. Holter
Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39