Aktivitetskalender 2022 for Færdersnekker

Aktivitetskalender 2022 for Færdersnekker ligger under menypunktet «Regatta» og er et prøveprosjekt. Vi forsøker å forbedre samholdet i klassen og har derfor satt opp en egen aktivitetskalender. Vi håper både nye og «gamle» snekkeseilere kommer til arrangementene. Utveksling av erfaringer og en god prat på brygga er viktige miljøfaktorer, slik at vi håper mange stiller opp. Det blir en form for påmelding, og viser det seg at det er liten oppslutnings så kan vi gjøre endringer.

VELKOMMEN!
Arne Huser, rekrutteringsansvarlig Færdersnekker

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39