viktigmelding124.07.22 Tekst Trine Øyen, leder

Presisering angående klassevedtekter Færdersnekke – pkt 2.1 mannskap

Jeg har blitt gjort kjent med at det foreligger noe usikkerhet blant Færdersnekke-seilerne angående antall ombord når det seiles regatta. Jeg henviser til klassevedtektene pkt. 2.1, «Mannskapet kan under regatta ikke overstig 2 mann + rormann, men i tillegg kan det taes med flere barn, til og med det året barnet fyller 14 år».

Det er ikke mulighet å gi dispensasjon eller fravike disse reglene når Færder Seilforening arrangerer regatta i sommer. Hvis noen imidlertid ønsker å seile 4 i en gjeldene regatta for Færdersnekker så gjør gjerne det, og nytt seilgleden, men resultatet fra regattaen vil ikke telle med i poengsammenheng ei heller premieres for den enkelte regatta.

Trine Øyen

Leder av Færder Seilforening

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39