Oppdaterte klasseregler for Færdersnekke
11.01.23

Følgende er oppdatert:
Regel 7.8 Vindu i seil

Link til klassevedtekter

Når det gjelder regel 2.1 om mannskapsbegrensning vil det bli oppslag på bua i regattasesongen om dispensasjon ihht vedtak på siste årsmøte.

Regel 2.1 i 2023 sesongen:
"For seilsesongen 2023 gis det ingen begrensninger om antall mannskap."

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39