Ekstraordinært årsmøte avholdt 9. februar 2023 kl. 19:00

20 medlemmer ble registrert for stemmegiving.
Kortversjonen er at alle saker ble vedtatt med enkelte justeringer etter gode innspill.
Dokumenter finner du her.

Færder Seilforening (org 993524042)
Postboks 112
3165 Tjøme
Besøksadresse
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39