Ekstraordinært årsmøte avholdt 9. februar 2023 kl. 19:00

20 medlemmer ble registrert for stemmegiving.
Kortversjonen er at alle saker ble vedtatt med enkelte justeringer etter gode innspill.
Dokumenter finner du her.

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39