Arnt Erik Holter - minneord

Det var med stor sorg vi fikk beskjed om at vårt kjære æresmedlem Arnt Erik kastet loss for siste gang.

Arnt Erik har betydd mye for mange, også i Færder Seilforening. Han var engasjert i Færder Seilforening som seiler, styremedlem, og ressursperson på mange plan. Med sitt vinnende vesen, var han et midtpunkt på bryggekanten før og etter regatta, og en venn for mange. I Færder Seilforening sin historie vil han bestå som en bauta!

Det var helt naturlig og helt i tråd med en lang tradisjon i Færder Seilforening, at Arnt Erik ble utpekt som æresmedlem. Arnt Erik var en brobygger grunnet hans vinnende personlighet og utstråling, og bar stor respekt i vårt seilmiljø. Han la ned utallige dugnadstimer og et enormt arbeid i mange, mange år. Arnt Erik satt også i FS styre i flere år og ble valg som nestleder i hans siste periode som styremedlem.

En av grunnpilarene i Færder Seilforening er den tradisjonelle Færdersnekken. Disse gamle trebåtene har et løpende behov for vedlikehold, reparasjoner og krevende restaurering. Her må ildsjelen Arnt Erik spesielt berømmes. I 25 år har han prioritert andre, aldri sagt noen annet enn ja, og gjort en bemerkelsesverdig innsats ved å hjelpe med nødvendig trearbeider.

Barn og unge har vært viktig for Arnt Erik, både jobbmessig som lærer, men også gjennom Færder Seilforening og Meginprosjektet. I samarbeid med det lokale skolevesen, har Arnt Erik sørget for at barn og unge lærer seiling og båtvett ved bruk av våre Megin joller og øvrig fasiliteter på Hvasser. Disse trejollene har til enhver tid blitt holdt i god stand takket være Arnt Erik.

Arnt Erik bygde sammen med gode venner Færdersnekken FS 43 «live». Ikke overraskende ble det en bemerkelsesverdig flott Færdersnekke. Den ble også kåret til årets båt bygd i tradisjonell teknikk under Risør trebåtfestivalen i 2003.

Arnt Erik var en dyktig seiler, og deltok i alle regattaene på Hvasser i jubileumsåret 2022 til tross for sykdom. Arnt Erik vil bli savnet av en hel seilforening og hele seilmiljøet på FS bryggen på Hvasser om sommeren!

 

Styret i Færder Seilforening

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39