Erling Fredriksens minnepokal av 2001 (Evigvandrende)

Pokalen er satt opp av Tjøme Sjømannsforening i 2001 til minne om Erling Fredriksen, som var æresmedlem av både Færder Seilforening og Tjøme Sjømannsforening. Pokalen er finansiert gjennom gaver gitt til Sjømannsforeningen i forbindelse med Erlings begravelse i februar 2000, og med tilskudd fra Færder Seilforening.
  1. Pokalen skal seiles om i Færdersnekkeklassen og er evigvandrende.
  2. Pokalen seiles om første gang i 2001.
  3. Pokalen skal følge båten, og skal graveres med årstall, seilnummer, navn på båt og navn på rormann. Graveringskostnader dekkes av vinneren.
  4. Pokalen skal seiles om i et løp som går inn og/eller ut på Kilen gjennom Vasskalvsund.
  5. Styret i Færder Seilforening fastsetter hvert år gjennom terminlisten hvilken dag pokalen skal settes opp.
  6. Når det ikke lenger er plass for gravering på pokalen, tilfaller denne Færder Seilforening . 
2001 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2002 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2003 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2004 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2005 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen / Espen Torgersen
2006 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen / Espen Torgersen
2007 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2008 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2009 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2010 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2011 FS 12 Styggen Erik Holter
2012 FS 24 Sandø Kjetil Dager
2013 FS 36 Bris Espen Torgersen
2014 FS 36 Bris Espen Torgersen
2015 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2016 FS 43 Live Erik Holter
2017 FS 43 Live Erik Holter
2018 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2019 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2020 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2021     Ikke seilt om pga Covid 19 restriksjoner.
2022 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2023 FS 43 Live Martin Holter / Trond Jensen
Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39