Terminliste 2022

Regattaene er åpne for alle klasser.(1). Elektronisk påmelding på sailracesystem.no.

18. juni kl. 13.00 - Åpningsregatta, Færdersnekke: Ikke tellende i sammendraget.

19. juni kl. 13.00 - Åpningsregatta, Vandrepremie Færdersnekke: Erling Fredriksens minnepokal.

26. juni kl. 13.00 - Jubileumsregatta, Vandrepremie Færdersnekke: Larvikpokalen.

09. juli kl. 13.00 - Alf Andreassens minneregatta. Del 1, Vandrepremie Færdersnekke: Alf Andreassens minnetrofé. Sandøsundpokalen.

10. juli kl. 13.00 - Alf Andreassens minneregatta. Del 2, Vandrepremie Færdersnekke: Alf Andreassens minnetrofé. Sandøsundpokalen.  

16. juli kl. 11.00 - Sandesundregatta. Kortbane (2 seilaser) Vandrepremie Færdersnekke: Fredhøis vandrepokal.   

17. juli kl. 13.00 - Hvasser og Brøtsø rundt, Vandrepremie Færdersnekke: Røssesundpokalen. Larvikpokalen. Fredhøis vandrepokal.

23. juli kl. 15.00 - Sommerregatta, Færdersnekke: Ikke tellende i sammendraget. 

24. juli kl. 13.00 - Sommerregatta, Færdersnekke: Ikke tellende i sammendraget. 

30. juli kl. 15.00 - Sommerregatta, Færdersnekke: Ikke tellende i sammendraget.

31. juli kl. 13.00 - Sommerregatta, Færdersnekke: Ikke tellende i sammendraget.

06. aug. kl. 11.00 - Mannskapsregatta Færdersnekke, Øvrige klasser: Ordinær regatta. Vandrepremie Færdersnekke: Mannskapspokalen.

07. aug. kl. 13.00 - Høstregatta 1.

14. aug. kl. 13.00 - Høstregatta 2. Vandrepremie Færdersnekke: Holtekjærtroféet. Larvikpokalen.

27. aug. kl. 11.00 - Bustein rundt, Vandrepremie Færdersnekke: Busteinpokalen.   

28. aug. kl. 11.00 - Reservedag Bustein rundt, Vandrepremie Færdersnekke: Busteinpokalen.

Merknader

(1)Merk at ikke alle regattaene er tellende for sammenlagten i færdersnekkeklassen.

Alle regattaer legges opp til en «idealtid» på to timer. Kan forekomme at Yngling og Færdersnekke seiler ulikt løp.

Merk starttid markert i gult avviker fra normal starttid som er kl 13.00.

Medlemmer oppfordres til å benytte Seilbua til ”spontane  samlinger” på fredager. Meld fra til styret.

 

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39