Rekord­oppslutning på 17. mai

17.05.14 Tekst Tore Marthinsen. Foto Marianne Marthinsen.

17. mai2

Tradisjonen tro, foregikk Hvassers offisielle flagg­heising på Seilbua. Hele 80 mennesker hadde møtt fram - og dette er ny rekord.
Tjøme kor­forening sang, speiderne sto for flagg­heising og salutt ble utført av personell fra Luft­forsvarets stasjon på Mågerø.

Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39