Larvik-pokalen av 1972 (Evigvandrende)

  1. Pokalen som er en gave til Færder seilforeningfra hr. Gustav Winter Sørensen, Larvik, skal seiles om i klasse A Færdersnekke
  2. Pokalen vinnes til odel og eie av den som først får 5 napp i pokalen.
  3. Hvert napp er beste båt sammenlagt etter følgende tre bestemte seilaser hver sesong,nemlig; a) St. Hans regattaen. (evt. sesongens første regatta). b) Røssesundseilasen (Sommerregattaen). c) Sesongens siste seilas. (Høstregattaen).
  4. Pokalen seiles om første gang i 1973.
  5. Statuttene er bestemt av giveren i samarbeid med FS.
NB. Giveren ønsket senere pokalen evigvarende! Retningslinjer om en slik overganger er gitt i styrevedtak 17.1.76. Jfr. dette vedtak før pokalen deles ut til odel og eie.
1973 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1974 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1975 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1976 FS 29 Fair Lady Gert Morgenstierne
1977 FS 30 Uræd II Svein Hermansen
1978      
1979 FS 31 Lis Gert Morgenstierne.Han fikk dermed Larvik-pokalen til odel og eie.
Han satte pokalen opp igjen, men da som evigvarende, etter forslag fra giveren på gen. fors i 1975,
og etter styrets premisser , som er anført på side 192 i styreprotokollen.
1980 FS 25 Lille Eveline Gunnar Krogholm
1981 FS 25 Lille Eveline Gunnar Krogholm
1982 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1983 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1984      
1985 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
1986 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1987 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1988 FS 35 Futt Espen Rasmussen
1989 FS 29 Fair Lady Per Olaf Lia
1990 FS 31 Lis Gert Morgenstierne
1991 FS 25 Lille Eveline Gunnar Krogholm
1992 FS 24 Ert Egil Fredriksen
1993 FS 18 Guri Geir Øyen
1994 FS 15 Frøy Gunnar Fredriksen
1995 FS 31 Lis Bredo Morgenstierne
1996 FS 35 Futt Espen Rasmussen
1997 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
1998 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
1999 FS 32 Juno Arnt Oddvar Jansen
2000 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2001 FS 12 Styggen Olaf Engelhartsen
2002 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2003 FS 25 Magga Dag Schøning-Olsen
2004 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen
2005 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen / Espen Torgersen
2006 FS 20 Anne Geir Gjertsen
2007 FS 43 Live Arnt Erik Holter & Co.
2008 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2009 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2010 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2011 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2012 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2013 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2014 FS 36 Bris Espen Torgersen
2015 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen - Geir Gjertsen
2016 FS 36 Bris Espen Torgersen
2017 FS 36 Bris Espen Torgersen
2018 FS 31 Lis Erik B. Holter
2019 FS 36 Bris Espen Torgersen
2020 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2021 FS 20 Honor III Emil schøning-Olsen / Erik Holter
2022 FS 19 Toff Tore Marthinsen
2023 FS 43 Live Martin Holter / Trond Jensen
Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39