Røssesundpokalen av 2007 (3 napp) min. 10 år

Pokalen er satt opp av Arnt O. Jansen i 2007.
 
  1. Pokalen seiles om i Færdersnekkeklassen - første gang i 2007.
  2. Pokalen skal seiles om i ”Røssesundløpet”,  fortrinnsvis i forbindelse med Sommerregattaen.
  3. Pokalen skal seiles om i minimum 10 år (=minimum 10 gjennomførte regattaer).
  4. Pokalen vinnes av den båten som da har flest napp -  dog minimum tre.
    Dersom to eller flere båter står med likt antall napp etter 10 år, tilfaller pokalen den båt som får lavest sum ved å legge sammen årstallene for de årene pokalen ble vunnet. 
    Ved evt. fortsatt poenglikhet vinner den av de båter som har lik poengstatus etter 10 års perioden, og får den innbyrdes beste plassering i  påfølgende gjennomførte Røssesundseilas (sommerregattaen). 
  5. Pokalen skal følge båten.
  6. Pokalen skal graveres med årstall, seilnummer og navn på rormann. Graveringskostnader dekkes av vinneren.
 
2007 FS 17 Laffen Espen Stokkeland               
2008 FS 32 Juno Nils Kristian Jansen / Espen Torgersen
2009 FS 17 Laffen Espen Stokkeland
2010 FS 36 Bris Espen Torgersen
2011 FS 2 Krabben Gunnar Serck-Hanssen
2012 FS 32 Juno Erik B. Holter
2013 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2014 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2015 FS 17 Laffen Erik B. Holter
2016 FS 17 Laffen Erik B. Holter. Til odel og eie.
Færder Seilforening (org 993524042)
Fynveien, Odden
3148 Hvasser
E-post: post@farderseil.no
Telefon seilbua 45 46 73 39